Gazon

Aanleg en advisering

Gazon

Het vlakleggen en inzaaien van gazons van een groot aantal vierkante meters behoort ook tot ons vakgebied. Wat we machinaal kunnen doen, doen we. De overige “lastige” vierkante meters worden door onze grondwerkers vlakgelegd en ingezaaid of gebruik gemaakt van matten.